Helemaal up-to-date in één dag

Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het vakgebied van Burgerzaken staan niet stil. De laatste tijd zijn er veel wijzigingen geweest. Er zijn er weer diverse wetsvoorstellen ingediend die gevolgen zullen hebben voor de werkzaamheden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Ook zullen er wijzigingen op 1 januari 2022 in werking treden van de Wet basisregistratie personen. Deze worden uiteraard ook besproken.
Daarbij komt dat ook het aantal rechterlijke uitspraken substantieel groeit waar je als medewerker Burgerzaken mee te maken krijgt. Hoe blijft u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen??? Burger- en Publiekszaken BV van Johan van den Broek biedt u een ééndaags actualiteitencollege aan met daarin opgenomen de belangrijkste ontwikkelingen en jurisprudentie.

De doelgroep
Alle medewerkers die op de afdeling Burgerzaken werken en belast zijn met de méér complexe juridische backoffice werkzaamheden.

De doelstelling van de training
Kennis nemen van  actuele jurisprudentie en de ontwikkelingen binnen het vakgebied van Burgerzaken. Zowel recent ingevoerde ontwikkelingen als ontwikkelingen die op relatief korte termijn ingevoerd zullen worden, worden besproken.

Inhoud en duur van de training
Recente ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving op het gebied van:

  1. Het personen- en familierecht
  2. De IPR wetten
  3. Het nationaliteitsrecht
  4. Laatste wijzigingen Wet basisregistratie personen
  5. Behandelen van recente jurisprudentie

Dit Actualiteitencollege duurt 1 dag

Wanneer, waar en door wie uitvoering

  • Maandag 10 januari 2022 in Zalencentrum Seats2meet in Amersfoort, Stationsplein 49
  • Maandag 17 januari 2022 in Zalencentrum Seats2meet in ’s-Hertogenbosch, Stationsplein 161
  • Maandag 24 januari 2022 in Aristo Accommodaties in Eindhoven, Vestdijk 30

De training wordt uitgevoerd door J.L.M. van den Broek. Als lid van de Expertgroep Staatloosheid en tevens lid van de NVVB werkgroep nationaliteit én in zijn regulier werk belast met de implementatie van nieuwe wet en regelgeving én de behandeling van bezwaar- en beroepszaken op het gebied van het personen- en familierecht, het nationaliteitsrecht en het internationaal privaatrecht, is hij als geen ander in staat om deze nieuwe materie op een duidelijke wijze op U over te brengen.

Daarnaast is hij lid van de Nederlandse vereniging voor Rechtskundige Adviseurs.

Tijdstippen en duur  van uitvoering
Van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De training bestaat uit 2 dagdelen.

Hoe meldt u zich aan
Heel eenvoudig, namelijk tot 8 dagen voor de cursus via de website www.burgerenpubliekszaken.nl of via het emailadres: johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Vermeld a.u.b. met hoeveel personen u komt en naar welke datum en plaats uw voorkeur uitgaat.

Annuleren
Annuleren is niet mogelijk, uiteraard kunt u wel iemand anders in uw plaats naar de training laten gaan.

Kosten
U kunt deze training van het Burger- en Publiekszaken BV van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag van € 395,00 exclusief BTW.

Training op locatie
Deze training leent zich perfect om bij u op locatie uitgevoerd te worden. Uitvoering in de avonduren is uiteraard geen probleem en daar zijn geén meerkosten aan verbonden. Neemt u gerust contact op via de website:www.burgerenpubliekszaken.nl of via het emailadres: johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Meld je hier aan voor de cursus