Inclusief Circulaire identiteitsvaststelling met werkinstructies voor medewerkers Burgerzaken

(uitgevoerd door dé deskundige op dit gebied Ronald Belser)

Als medewerker van de Afdeling Burgerzaken is het noodzakelijk dat u bekend bent met de meest actuele echtheidskenmerken van de laatste modellen van het Nederlandse paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en de documenten voor vreemdelingen; inclusief de BREXIT documenten. Kent u die echtheidskenmerken allemaal?

Daarnaast heeft het Ministerie van Binnenlands zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) op 30 mei 2022 een brandbief naar alle colleges van Burgemeester en Wethouders verzonden. Met deze brandbrief wil BZK meer duidelijkheid en uniformiteit t.a.v. het vaststellen van de identiteit van burgers. Het is dan ook van belang dat uw medewerkers van de Afdelingen Publieks- en Burgerzaken goed op de hoogte zijn van de actuele echtheidskenmerken van de Nederlandse identiteitsdocumenten.

Doel van deze trainingsdagen
De deelnemers hebben na afloop van deze trainingsdagen inzicht gekregen in alle echtheidskenmerken van de geldig in omloop zijnde wettelijke identiteitsdocumenten. De wijzigingen in de diverse documenten zullen met de deelnemers doorgenomen worden. U gaat op een interactieve wijze de voormalige documenten en de huidige documenten met elkaar vergelijken en beoordelen.  U weet aan het einde van de training ook hoe fraudeurs te werk gaan bij het plegen van identiteitsfraude.

Ook bent u aan het einde van de training bekend met de Circulaire identiteitsvaststelling. Dit is ook noodzakelijk omdat het ministerie van BZK signalen binnenkreeg dat sommige gemeenten het belang van het vaststellen van iemands identiteit en de kans op fraude onderschatten.

Opzet cursusdagen
Deze cursus begint met een ééndaagse (basis)training. Na de ééndaagse basistraining stellen wij u in de gelegenheid om ook de gevorderden training te volgen. U bepaalt dus zelf of u kiest voor de ééndaagse cursusdag dan wel voor de bijwoning van de twéédaagse bijeenkomst.

Data en plaats van uitvoering
De basis cursusdag wordt dit jaar uitgevoerd op onderstaande dagen en plaatsen:

  • Dinsdag 9 mei te Zwolle bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
  • Donderdag 11 mei te ‘s-Hertogenbosch bij Seats2Meet, Stationsplein 161, 5211 BP ’s-Hertogenbosch
  • Dinsdag 30 mei te Amersfoort bij Seats2meet,Stationsplein 49, 3818 LE Amersfoort.

Deze gevorderden cursusdag wordt dit jaar uitgevoerd op onderstaande dagen en plaatsen:

  • Donderdag 15 juni te Zwolle bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
  • Dinsdag 20 juni te ‘s-Hertogenbosch bij Seats2Meet, Stationsplein 161, 5211 BP ’s-Hertogenbosch
  • Donderdag 22 juni te Amersfoort bij Seats2meet, Stationsplein 49, 3818 LE Amersfoort
    Voor wie zijn deze cursusdagen bestemd

Deze cursusdagen zijn bestemd voor alle medewerkers van de Afdeling Burger- en Publiekszaken maar ook voor medewerkers van andere afdelingen zoals bijvoorbeeld Sociale Zaken. Kortom; voor medewerkers die op enigerlei wijze te maken hebben met het vaststellen van de identiteit van een burger en bekend moeten zijn met het herkennen van de echtheidskenmerken van identiteitsdocumenten in het algemeen en de Nederlandse identiteitsdocumenten in het bijzonder.

Inhoud dagen
Basisdag (dagdeel 1 en 2)
In de ochtend ligt het accent op het herkennen en controleren van de echtheidskenmerken van de bij de Wet op de Identificatieplicht genoemde documenten, waaronder de nieuwe Nederlandse vreemdelingendocumenten. Dat betreft de echtheidskenmerken van type I, II, III, IV en V.

In de middag zal mede aandacht besteed worden aan de verschillende manieren waarop fraude kan plaats vinden en zal profiling een belangrijk onderdeel zijn. De deelnemer is na het volgen van deze cursusdag in staat om 99,9 % van de valse- of vervalste Nederlandse reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten te onderkennen.

Gevorderdendag (dagdeel 3 en 4)
Hierin wordt de basiskennis van de diverse papiersoorten besproken en van de in waardedocumenten gebruikte druktechnieken. Met deze kennis kunnen (digitale)reproductietechnieken, welke vaak gebruikt worden in valse- c.q. vervalste reis-, verblijfs-, identiteits- en brondocumenten, worden onderkent.

Duur, tijdstip aanvang van deze cursusdagen
Deze cursusdag(en) bestaat(n) uit 2 of 4 dagdelen. De tijden zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Uw docent
U maakt kennis met dé deskundige op dit gebied, de heer W.R. Belser. Ronald Belser is adviseur bij de Nederlandse overheid op het gebied van reis-, verblijfs-, identiteits- en brondocumenten. Vanwege zijn kennis heeft hij namens Nederland ook zitting in diverse Europese en VN werkgroepen. In de loop der jaren heeft hij diverse publicaties op dit gebied op zijn naam staan.

Investering
De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van één dag bedragen € 425,00 per deelnemer.

De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van beide dagen bedragen € 795,00 per deelnemers.

Het bedrag is exclusief BTW. Aan het begin wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding cursus
Dat is heel eenvoudig. Aanmelden kan via het formulier op deze pagina.

Maar u kunt ook een e-mailberichtje sturen naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

en daarin vermelden:

  • met hoeveel personen u komt, én:
  • naar welke plaats en datum uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus