Lastig he, die BRP identiteitswijzigingsverzoeken

(met de laatste stand van zaken in de rechtspraak)

Dagelijks komen er bij gemeenten verzoeken binnen om de identiteit van een persoon te veranderen in de basisregistratie personen. Vaak hebben de verzoeken gemeen dat het om een wijziging van de combinatie van een geslachts- en voornaam en een wijziging van de geboortedatum verzocht wordt. De laatste jaren zien we hoofdzakelijk een toename van het aantal verzoeken van personen die in China geboren zijn. Maar ook verzoeken van personen die elders geboren zijn worden dagelijks ingediend. De verzoeken zullen namens het college beoordeeld moeten worden. Dit is een complexe zaak.

Doel van deze cursus
Deze cursus heeft tot doel om u volledig bij te praten hoe u een dergelijk verzoek moet beoordelen en wat de criteria zijn. Ook zien we dat er de laatste jaren veel jurisprudentie is ontstaan op dit gebied. Voor een goede beoordeling van dergelijke verzoeken is het noodzakelijk dat u bekend bent met de geschiedenis in de jurisprudentie van de laatste jaren.

Waar en wanneer
Deze cursus wordt uitgevoerd op onderstaande dagen in Zwolle en ‘s-Hertogenbosch:

  • Dinsdag 29 november 2022 bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
  • Dinsdag 6 december 2022 bij Seats2Meet, Stationsplein 161, 5211 BP ’s-Hertogenbosch

Deze cursus is van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Uiteraard nemen wij alle RIVM coronamaatregelen zorgvuldig in acht.

Voor wie is deze cursus bestemd
Iedere medewerker van de afdeling Burgerzaken die werkt in de backoffice en dergelijke verzoeken dient te beoordelen en er een beslissing over dient te nemen.

Doelstelling
Aan het einde van deze cursus bent u volledig op de hoogte hoe u een dergelijk verzoek dient te beoordelen en wat de actuele stand van zaken is op het gebied van de toe te passen jurisprudentie.

Duur en inhoud van deze cursus
Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen.

De volgende zaken komen aan de orde:

  1. Toepassing wettelijke kader
  2. Wat te doen met de beoordeling van het Bureau Documenten
  3. Feitelijke aanpak van het besluitvormingsproces
  4. Huidige stand van zaken in de jurisprudentie
  5. Casus en uitwerkingen
  6. Conclusie

Alle bovenstaande onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld.

Docent
Deze cursus wordt uitgevoerd door ondergetekende. Ondergetekende Johan van den Broek is eigenaar van het Juridisch adviesbureau “Burger- en Publiekszaken” en ondersteunt ruimt 75 gemeenten bij het voeren van hun bezwaar- en beroepszaken betreffende complexe zaken over de burgerlijke stand, het internationaal privaatrecht, het nationaliteitsrecht en de toepassing van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet basisregistratie personen.

Investering
De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van deze cursus bedragen € 425,00 per deelnemer, exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief materiaal- en lunchkosten. Aan het begin van deze cursus wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding cursus
Dat is heel eenvoudig. Aanmelden kan via het formulier op deze pagina.

Maar u kunt ook een e-mailberichtje sturen naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

en daarin vermelden:

  • met hoeveel personen u komt, én:
  • naar welke plaats en datum uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus