Door dé deskundige op dit gebied Ronald Belser

Op 30 augustus 2021 is het nieuwe model van het nationaal paspoort geïntroduceerd. Een nieuw model reisdocument voor vluchtelingen is eveneens in omloop gebracht. Door de toevoeging van het BSN in een QR-code voldoet dit nieuwe model aan een toezegging aan de Tweede Kamer. Ook is een aantal wijzigingen doorgevoerd om eenheid in de familie van Nederlandse reisdocumenten te behouden.
De wijzigingen helpen om fraude, misbruik en vervalsing tegen te gaan. Tot eind 2021 zijn de overige nieuwe paspoortmodellen gefaseerd ingevoerd. Bent u al bekend met deze nieuwe echtheidskenmerken.

Doel van deze cursus
De deelnemers hebben na afloop van deze cursus inzicht in de echtheidskenmerken van de vernieuwde Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten. De wijzigingen in de diverse documenten zullen met de deelnemers doorgenomen worden. Voor de juiste vaststelling van de identiteit is het absoluut noodzakelijk dat u bekend bent met deze nieuwe echtheidskenmerken en de wijze waarop deze documenten in het maatschappelijk verkeer (reizen en identiteitscontrole) worden gebruikt.  U gaat op een interactieve wijze de voormalige documenten en de huidige documenten met elkaar vergelijken en beoordelen. U weet aan het einde van de training ook hoe fraudeurs te werk gaan bij het plegen van identiteitsfraude. Daar is de cursus dan ook op gericht.
Na deze (praktijkgerichte) training ben je in staat om de echtheidskenmerken van de vernieuwde paspoorten en identiteitskaarten als ook de oudere documenten met elkaar te vergelijken en valse documenten te onderkennen.

Opzet cursusdagen
De cursus is opgezet in een ééndaagse (basis)cursus. Na de ééndaagse basiscursus stellen wij u in de gelegenheid om ook de gevorderden cursus te volgen. U bepaalt dus zelf of u kiest voor de ééndaagse cursus dan wel voor de twéédaagse cursus.

Data van uitvoering
De ééndaagse basiscursus wordt uitgevoerd op onderstaande dagen:

  • Dinsdag 10 mei 2022 bij BCN te Zwolle
  • Donderdag 19 mei 2022 bij Seats2meet te Den Bosch

De ééndaagse gevorderdencursus wordt uitgevoerd op onderstaande dagen:

  • Dinsdag 24 mei 2022 bij BCN te Zwolle
  • Donderdag 2 juni 2022 bij Seats2meet te Den Bosch

Voor wie is deze cursus bestemd
De basis cursus bestaat uit 2 dagdelen (1 dag).
Deze dag bestaat uit verschillende onderdelen die je nodig hebt om de documenten te onderzoeken op echtheid en is erg praktisch van aard.
De nadruk ligt op het herkennen en controleren van de echtheidskenmerken van de Nederlandse documenten in het algemeen en die van de vernieuwde Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten in het bijzonder. Ook de echtheidskenmerken van andere documenten die genoemd zijn in de Wet op de Identificatieplicht, zijnde de diverse modellen paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsdocumenten en rijbewijzen worden besproken. Verder zal profiling (het vergelijken van de persoon die voor je staat met het door hem/haar overhandigde waarde document) een belangrijk onderdeel zijn. De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat om 99,9 % van de valse- of vervalste Nederlandse reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten te onderkennen.  Alle bovenstaande onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen behandeld.

De gevorderden cursus bestaat ook uit 2 dagdelen (1 dag).
Deze dag omvat hetgeen in de basisdag wordt behandeld aangevuld met basiskennis papier en van de in waarde documenten gebruikte druktechnieken. Met deze kennis kunnen (digitale)reproductietechnieken, welke vaak gebruik worden in valse- c.q. vervalste reis-, verblijfs-, identiteits- en brondocumenten worden gebruikt, worden onderkent. Dit alles zal aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en oefeningen worden behandeld.

Duur, tijdstip aanvang van deze cursus
Deze cursusdagen bestaan dus uit 2 of 4 dagdelen. De tijden zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur. De docent bespreekt met u op een interactieve wijze al hetgeen u nodig heeft om de identiteit van een burger vast te stellen middels de door hem/haar aangeboden reis-, verblijfs-, identiteits- en brondocumenten.

Uw docent
U maakt kennis met de deskundige op dit gebied, de heer W.R. Belser. Ronald Belser is adviseur bij de Nederlandse overheid op het gebied van reis-, verblijfs-, identiteits- en brondocumenten. Vanwege zijn kennis heeft hij namens Nederland ook zitting in diverse Europese en VN werkgroepen. In de loop der jaren heeft hij diverse publicaties op dit gebied op zijn naam staan.

Deze cursusdag(en) voorzie(t)n in een behoefte en zorgt ervoor dat U met meer kennis en zelfvertrouwen de materie tegemoet kan treden.

Investering
De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van één cursusdag bedragen € 395,00 per deelnemer. Indien u beide dagen wilt volgen bedragen de kosten € 695,00 per deelnemer. Het bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie/thee en lunch. Aan het begin van deze cursus wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Annuleren
Annuleren is niet mogelijk, uiteraard kunt u wel iemand anders in uw plaats naar de training laten gaan.

Aanmelding cursus
Dat kan heel eenvoudig. Vul het aanmeldformulier op deze pagina in of stuur een e-mailbericht naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl en vermeld daarin:

  • met hoeveel personen u komt én
  • naar welke datum uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus