Nieuwe Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam

(uitgevoerd door dé deskundigen op dit gebied professor mr. Paul Vlaardingerbroek én mr. Lies Punselie )

Met ingang van 1 januari 2024 treedt een wijziging in werking van het Nederlandse naamrecht. Aan de huidige keuzemogelijkheid van ouders om hun kinderen één van hun beider geslachtsnamen mee te geven, is een extra keuzemogelijkheid toegevoegd. Vanaf 1 januari 2024 zullen ouders er ook voor kunnen kiezen om hun kinderen een geslachtsnaam te geven die bestaat uit een combinatie van hun beider geslachtsnamen. De nieuwe wet geldt voor kinderen die vanaf 1 januari 2024 wordt geboren, maar er is ook overgangsrecht opgenomen en dat betekent dat ouders hun reeds vanaf 1 januari 2016 geboren kinderen alsnog een gecombineerde geslachtsnaam zal kunnen krijgen.

Doel van deze trainingsdag

Na afloop van de cursus weet u:

 • wat de nieuwe keuzemogelijkheid voor de praktijk zal inhouden;
 • hoe deze extra keuzemogelijkheid is gepositioneerd binnen het Nederlandse naamrecht;
 • als ambtenaar van de burgerlijke stand de nieuwe wetgeving toepassen en in de praktijk daarover vragen van burgers te beantwoorden
 • wie en onder welke voorwaarden zogenoemde oude gevallen alsnog een gecombineerde geslachtsnaam kunnen verkrijgen.Tevens zullen in de middag nog diverse voor u belangrijke actualiteiten op het terrein van het personen- en familierecht aan de orde komen.

Inhoud trainingsdag

In de ochtend komt in de presentatie van Lies Punselie aan de orde:

 • korte schets van het Nederlandse recht met betrekking tot de geslachtsnaam;
 • aanleiding van de nieuwe op 1 januari 2024 in werking tredende wetgeving;
 • wat betekent de nieuwe keuzemogelijkheid voor de ambtenaar van de burgerlijke stand?
 • uitwerking van de keuzemogelijkheid bij de aangifte van geboorte, erkenning, gerechtelijke vaststelling ouderschap en adoptie;
 • welke geslachtsnaam krijgt een kind als de ouders niet of niet tijdig gezamenlijk naamskeuze doen?
 • in subgroepen oefenen met casuïstiek en daarna klassikale bespreking; Mierlo, .... september 2023

In de middag komt in de presentatie van Paul Vlaardingerbroek aan de orde:

 • het Nederlandse recht met betrekking tot de voornaam;
 • onder welke voorwaarden en hoe kan een naam (voornaam of geslachtsnaam) gewijzigd worden en wat betekent dit voor de ambtenaar van de burgerlijke stand?
 • de nieuwe rechtskeuzemogelijkheid (internationaal privaatrecht);
 • het overgangsrecht: wat geldt voor de oude gevallen?
 • verschil van mening aan de balie over hoe de geslachtsnaam van het kind moet luiden volgens de ouders
 • in subgroepen oefenen met casuïstiek en daarna klassikale bespreking.

Data en plaats van uitvoering

Deze trainingsdag word dit jaar uitgevoerd op onderstaande dagen en plaatsen:

 • Donderdag 28 september te ‘s-Hertogenbosch bij Seats2Meet, Stationsplein 161, 5211 BP ’s-Hertogenbosch
 • Dinsdag 10 oktober bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
 • Woensdag 1 november te Amersfoort bij Seats2meet,Stationsplein 49, 3818 LE Amersfoort.

Voor wie zijn deze cursusdagen bestemd

Deze cursusdagen zijn bestemd voor alle medewerkers van de Afdeling Burger- en Publiekszaken die met de toepassing van het Nederlands naamrecht te maken hebben.

Duur, tijdstip aanvang van deze trainingsdag

Deze trainingsdag bestaat uit 2 dagdelen. De tijden zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Uw docenten

In de ochtend maakt u kennis met mevrouw mr. Lies Punselie. Lies is freelance docent en onderzoeker personen- en familierecht en raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof in Den Haag.
In de middag maakt u kennis met de heer professor mr. Paul Vlaardingerbroek. Paul is emeritus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Tilburg University. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam.

Investering

De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van deze cursusdag bedragen € 465,00 per deelnemer. Het bedrag is exclusief BTW. Aan het begin wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding cursusdag(en) kan héél eenvoudig

U kunt zich aanmelding via onze website: www.burgerenpubliekszaken.nl
U kunt ook een e-mailbericht sturen naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl en vermeld daarin:

 • met hoeveel personen u komt, én:
 • naar welke datum (of data) uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus