Met de meest recente rechtspraak

Dagelijks dient u in uw werk rekening te houden met de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak. Dit geldt zowel voor uitspraken van de hoogste bestuursrechter zijnde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waar u als ambtenaar - belast met de bijhouding van de basisregistratie personen - met te doen krijgt als ook van uitspraken van de civiele rechter die voor u als ambtenaren van de burgerlijke stand van belang zijn.

Tijdens deze cursusdag komen de meest actuele uitspraken van de hoogste bestuurs- en civiele rechter aan bod en zal er een toelichting gegeven worden op deze uitspraken die van belang is voor uw uitvoeringspraktijk.

Doel van deze cursus
Deze cursus heeft tot doel om u opnieuw kennis te laten maken met de meest actuele rechtspraak die van belang is in uw uitvoeringspraktijk. Dit geldt voor u als Brp medewerker en ook voor u als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waar en wanneer
Deze cursus wordt uitgevoerd op onderstaande dagen in Zwolle, Amersfoort en ‘s-Hertogenbosch:

 • Dinsdag 4 oktober 2022 bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
 • Dinsdag 11 oktober 2022 bij Seats2Meet, Stationsplein 49, 3818 LE Amersfoort
 • Dinsdag 18 oktober 2022 bij Seats2Meet, Stationsplein 161, 5211 BP ’s-Hertogenbosch

Deze cursus is van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Uiteraard nemen wij alle RIVM coronamaatregelen zorgvuldig in acht.

Voor wie is deze cursus bestemd
Iedere medewerker van de afdeling Burger- en Publiekszaken die werkt in de backoffice en de recente rechtspraak dient toe te passen in zijn uitvoeringspraktijk.

Doelstelling
Aan het einde van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de meest recente rechtspraakwaar u als ambtenaar belast met de bijhouding van de basisregistratie personen als ook in uw hoedanigheid als ambtenaar van de burgerlijke stand rekening mee dient te houden en kennis van moet nemen.

Duur en inhoud van deze cursus
Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen.
De meest actuele rechtspraak over de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Woon- en briefadres en de nieuwe bepalingen van 1 januari 2022
 2. Uitschrijvingen naar “Land Onbekend”
 3. Identiteitswijzigingsverzoeken
 4. Optieverzoeken
 5. Schijnhuwelijken
 6. Schijnerkenningen
 7. Overig relevante en recente rechtspraak

Docent
Deze cursus wordt uitgevoerd door ondergetekende. Ondergetekende Johan van den Broek is eigenaar van het Juridisch adviesbureau “Burger- en Publiekszaken” en ondersteunt ruimt 75 gemeenten bij het voeren van hun bezwaar- en beroepszaken betreffende complexe zaken over de burgerlijke stand, het internationaal privaatrecht, het nationaliteitsrecht en de toepassing van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet basisregistratie personen.

Investering
De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van deze cursus bedraagt € 425,00 per deelnemer, exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief materiaal- en lunchkosten. Aan het begin van deze cursus wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding cursus
Dat is heel eenvoudig. Aanmelden kan via het formulier op deze pagina.

Maar u kunt ook een e-mailberichtje sturen naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl en daarin vermelden:

 • met hoeveel personen u komt, én:
 • naar welke plaats en datum uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus