Door dé goeroe op dit gebied mr. Willem van der Putten

Kennis van de Wet op de lijkbezorging (hierna: Wlb) en de overige wet- en regelgeving is een voorwaarde voor een goede uitvoering van de Wlb. Of je nu medewerker Publiekszaken-Burgerzaken/Sociale Zaken bent, belast bent met het beheer van begraafplaatsen of uitvaartverzorger bent. De Wlb is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij. Dit betekent voor medewerkers Publiekszaken/Burger-zaken/Sociale Zaken, en uitvaartverzorgers dat de basiskennis over de Wlb en overige ontwikkelingen op niveau gebracht dient te worden. Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht?

Doel van deze juridische adviesdag
De deelnemers hebben na afloop van deze juridische adviesdag inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen dit taakgebied. Ook zullen de laatste ontwikkelingen besproken worden die zich na de inwerkingtreding van de nieuwe wet hebben voorgedaan. Deelnemers kunnen de voorschriften van de Wlb in de praktijk toepassen. Deelnemers weten meer van elkaars disciplines en kunnen ketengericht werken.

Data: 31 oktober in Zwolle; 8 november in Amersfoort en 17 november in Den Bosch
Deze juridische adviesdagen worden uitgevoerd op onderstaande dagen:

 • maandag 31 oktober 2022 bij de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
 • dinsdag 8 november 2022 bij Seats2Meet, Stationsplein 49, 3618 LE Amersfoort, en:
 • donderdag 17 november 2022 bij Seats2meet, Stationsplein 161,5211 BP ’s-Hertogenbosch

Uiteraard nemen wij alle RIVM coronamaatregelen zorgvuldig in acht.

Voor wie zijn deze juridische adviesdagen bestemd
- alle ambtenaren van de burgerlijke stand
- overige medewerkers van de afdeling Burgerzaken/Sociale Zaken/Publiekszaken
- beheerders begraafplaatsen
- uitvaartverzorgers
- iedereen die binnen of buiten de gemeente werkt met en binnen de kaders van de Wlb

De volgende onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld:

 • bespreking Wlb en aanverwante regelgeving algemeen;
 • samenhang met andere relevante wet- en regelgeving en actuele wijzigingen;
 • wat is Islamitisch begraven;
 • moeten gemeenten islamitische begraafplaatsen oprichten;
 • nieuwe vormen van lijkbezorging en afwijken van bestaande termijnen;
 • wat te doen met achtergebleven asbussen;
 • mogelijkheid tot samen begraven in één kist of samen cremeren;
 • wijziging van voorschriften identificatie overleden persoon;
 • bevoegdheden gemeentelijke lijkschouwer en wijziging verklaring van overlijden
 • jurisprudentie ontwikkelingen.

Alle bovenstaande onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld.

Duur, tijdstip aanvang van deze juridische adviesdag
Deze juridische adviesdag bestaat uit 2 dagdelen. De tijden zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur. De adviseur bespreekt met u op een interactieve wijze de bepalingen en wijzigingen die de Wet op de Lijkbezorging heeft ondergaan en de wijzigingen die mogelijk eraan zitten te komen. De stof wordt besproken en bezien vanuit de diverse invalshoeken, zowel vanuit die van de medewerkers Burgerzaken-Sociale Zaken-Publiekszaken, vanuit de beheerders van begraafplaatsen, als vanuit de uitvaartbranche en medische wereld. 

Juridisch adviseur
U maakt kennis met de goeroe op dit gebied, de heer mr. Van der Putten. Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl. Deze juridische adviesdag voorziet in een behoefte en zorgt ervoor dat U met meer kennis en zelfvertrouwen de nieuwe materie tegemoet kan treden. 

Investering
De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van deze juridische adviesdag bedragen € 445,00 per deelnemer. Het bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie/thee en lunch. Aan het begin van deze juridische adviesdag wordt het naslagmateriaal uitgereikt. 

Aanmelding juridische adviesdag
Dat is heel eenvoudig.
Via het contactformulier op deze pagina.

U kunt ook een e-mailbericht sturen naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl en vermeld daarin:

 • met hoeveel personen u komt én
 • naar welke datum uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus