Volledig geactualiseerd; helemaal up-to-date in één dag!

De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het vakgebied van Burgerzaken zijn constant in beweging. De laatste tijd zijn er veel wijzigingen geweest. Er staan weer diverse wetsvoorstellen op het punt om ingevoerd te worden. Te denken valt daarbij aan de ontwikkelingen over het deelgezag en de wijzigingen die betrekking hebben op de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Ook stijgt het aantal rechterlijke uitspraken waar je als medewerker Burger- en Publiekszaken mee te maken krijgt. Hoe kunt u dit toch allemaal bijhouden? Burger- en Publiekszaken van Johan van den Broek biedt u een ééndaags actualiteitencollege aan waarin deze wijzigingen én deze rechtspraak inhoudelijk wordt behandeld.

Doel
Het doel is kennisnemen van deze actuele juridische ontwikkelingen en deze rechtspraak. Zowel recent ingevoerde ontwikkelingen als ontwikkelingen die op relatief korte termijn ingevoerd zullen worden, worden besproken.

Doelgroep
Alle medewerkers die op de afdeling Burgerzaken werken en belast zijn met de méér complexe juridische backoffice activiteiten.

Opzet en inhoud van de training
De laatste ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van:

  • Wet basisregistratie personen
  • Laatste ontwikkelingen personen- en familierecht
  • Actualiteiten toepassing internationaal privaatrecht
  • Ontwikkelingen nationaliteitsrecht
  • Bespreken recente rechtspraak
  • Overige actuele ontwikkelingen

Datum en plaats
De cursus wordt gegeven op:
10 januari 2022 in Zwolle, en:
17 januari 2022 in Amersfoort, en:
24 januari in 2022 ‘s-Hertogenbosch

Onze leslocaties liggen direct in de nabijheid van het station. We adviseren u daarom om met het openbaar vervoer te komen.

Neem na de training gerust contact op met onze helpdesk
Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot vier maanden na de cursus is deze service voor u gratis ter beschikking voor zover ondergetekende uw inhoudelijke vragen per mail kan beantwoorden. Maak daar gebruik van: wij staan klaar voor U!

Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 375,- per persoon exclusief BTW. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: uw uitgebreide lunch en uiteraard de koffie en de thee. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie
Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Stuur een e-mail naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl of neem telefonisch contact op met Johan van den Broek

Cursus bij u op kantoor
We voeren deze training ook uit bij u op kantoor. Het programma wordt dan desgewenst op maat gemaakt voor uw organisatie.

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen. Stuur een e-mail naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Meld je hier aan voor de cursus