Onder deze naam heeft Laura Kraak een petitie gestart. Zie www.petities.nl Waarom krijgt een Nederlands kind de naam van de vader of de moeder? Waarom niet van beide ouders? Een dubbele naam is een teken van de gelijkwaardigheid van beide ouders en de gedeelde verantwoordelijkheid. Beide ouders hebben een bijdrage geleverd aan de geboorte en zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Dus waarom niet de mogelijkheid van twee achternamen? Nederland dreigt achterop te raken nu steeds meer landen wel dubbele achternamen kennen: Spanje en Portugal en al hun voormalige koloniën in Zuid-Amerika al sinds eeuwen. Ook Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika. Recenter: Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, België.

Tot nu toe is er alleen steun van D66. “Ik hoop dat er nu een meerderheid is om dit te regelen”, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Binnen de coalitie heerst er verdeeldheid over het onderwerp. Het CDA is tegen. “Ik denk niet dat kinderen blij worden van twee achternamen”, zegt Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Als 40.000 landgenoten de petitie steunen, moet de Tweede Kamer dit onderwerp bespreken, samen met de minister. Ook de initiatiefnemer mag dan het woord voeren.

Een beproefde methode voor de minister of de Kamer: onderzoek door deskundigen en/of een commissie. Dat is hier niet nodig. In 2009 bracht de werkgroep Liberalisering Naamrecht een raapport uit. Hierin wordt voorgesteld om een dubbele geslachtsnaam mogelijk te maken. De minister van Justitie had de werkgroep ingesteld naar aanleiding van het amendement van Kamerlid Lousewies van der Laan, D66, uit 2006. Het rapport is in een Haagse la verdwenen. Dat is jammer want er stonden veel meer zinnige voorstellen in.

Ik ben benieuwd of de geschiedenis zich herhaalt!

Heeft u nog vragen over de toepassing van het naam- of afstammingsrecht: bel 06 22371974 of mail mij johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl