Cursus: Identiteits Wijzigingsverzoeken in de BRP

Dagelijks komen er bij gemeenten verzoeken binnen om de identiteit van een persoon te wijzigen in de basisregistratie personen. Vaak hebben de verzoeken gemeen dat het om een wijziging van de combinatie van een geslachts- en voornaam en een wijziging van de geboortedatum verzocht wordt.  De laatste jaren zien we hoofdzakelijk een toename van het aantal verzoeken van personen die in China, Soedan en Armenië geboren zijn. Maar ook verzoeken van personen die elders geboren zijn worden dagelijks ingediend. De verzoeken zullen namens het college beoordeeld moeten worden. Het betreft complexe verzoeken.

Doel van deze cursusdag
Deze cursusdag heeft tot doel om u volledig bij te praten hoe u een dergelijk verzoek moet beoordelen en wat de criteria zijn. Ook zien we dat er de laatste jaren veel jurisprudentie is ontstaan op dit gebied. Voor een goede beoordeling van dergelijke verzoeken is het noodzakelijk dat u bekend bent met de meest actuele stand van zaken in de rechtspraak.

Uitvoeringsdata: 16, 24 september 2024 of 1 oktober 2024
Deze cursusdagen worden uitgevoerd op onderstaande dagen in Zwolle, Amersfoort en ‘s-Hertogenbosch:

  • Maandag 16 september 2024 in Zwolle, bij BCN , Lübeckplein 21, 8017 JZ Zwolle
  • Dinsdag 24 september 2024 in Amersfoort, bij Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49, 3818 LE Amersfoort
  • Dinsdag 1 oktober 2024 in ’s-Hertogenbosch, bij Seats2meet ’s-Hertogenbosch CS, Stationsplein 161,  5211 BP  ’s-Hertogenbosch.

Voor wie is deze cursus bestemd
Iedere medewerker van de afdeling Burgerzaken die werkt in de backoffice en degelijke verzoeken dient te beoordelen en een beslissing daarover dient te nemen.

Doelstelling
Aan het einde van deze cursusdag bent u volledig op de hoogte hoe u een dergelijk verzoek dient te beoordelen en wat de actuele stand van zaken is op het gebied van de toe te passen rechtspraak.

Duur en inhoud van deze cursus
Deze cursusdag bestaat uit 2 dagdelen. De tijden zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Inhoud van deze cursusdag
De volgende zaken worden inhoudelijk behandeld:

  1. Toepassing wettelijke kader van zowel de Awb als ook de Brp
  2. Wat te doen met de beoordeling van het Bureau Documenten
  3. Feitelijke aanpak van het besluitvormingsproces
  4. Huidige stand van zaken in de jurisprudentie
  5. Casus en uitwerkingen
  6. Conclusie

Alle bovenstaande onderwerpen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld.

Docent
Deze cursusdag wordt uitgevoerd door Johan van den Broek. Johan is eigenaar van het Juridisch adviesbureau “Burger- en Publiekszaken” en ondersteunt ruim 100 gemeenten bij het schrijven van hun primaire besluiten en het voeren van hun bezwaar- en beroepszaken betreffende complexe zaken over de burgerlijke stand, het internationaal privaatrecht, het nationaliteitsrecht en de toepassing van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet basisregistratie personen.

Investering
De kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van deze cursus bedragen € 495,00 per deelnemer. Het bedrag is exclusief BTW. Aan het begin van deze cursus wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding cursus
Dat is heel eenvoudig. Stuur een berichtje naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl en vermeld daarin met hoeveel personen u komt, én naar welke plaats en datum uw voorkeur uitgaat.

Voor overige vragen neem gerust contact met ons op via voornoemd e-mailadres of via het telefoonnummer 06 22371974.

Meld je hier aan voor de cursus