BENT U OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTUELE ONTWIKKELINGEN ???

(uitgevoerd door mr. Louk Smeets)

 De ontwikkelingen binnen het Nederlandse nationaliteitsrecht volgen elkaar snel op. Ons nationaliteitsrecht is voortdurend in beweging. Zo is op 1 oktober 2023 de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid en het daarbij behorende Besluit- en Regeling evidente staatloosheid in werking getreden. Daarnaast wijzigen de regels rondom de inburgeringseis met enige regelmaat. Ook zorg jurisprudentie voor veel nieuwsfeiten. Zo zorgt deze er o.a. voor dat de regels inzake de openbare orde toets zijn versoepeld.

Kunt u het nog allemaal bijhouden?

Doelgroep
Iedere medewerker van de afdeling Burgerzaken, belast met de behandeling van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het algemeen.

Het is belangrijk dat u een aantal naturalisatie/optie dossiers bestudeerd en behandeld heeft.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus kan de medewerker bepalen wanneer iemand Nederlander wordt en is, wanneer het Nederlanderschap wordt verloren en weet hij hoe de wet op deze onderdelen moet worden geïnterpreteerd. De medewerker is bekend met de wettelijke bepalingen rond het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en kan de burger adviseren of in een bepaalde situatie een optieverklaring kan worden afgelegd of een naturalisatieverzoek moet worden ingediend. Bovendien weet hij begrippen zoals hoofdverblijf, toelating, inburgeringseis, bewijsnood en openbare orde toe te passen. Ook kan de medewerker een ‘weigeringsbesluit’ optie opstellen en is hij weer helemaal bij op het gebied van de actuele jurisprudentie en aanstaande wijzigingen rondom de actuele wet- en regelgeving.

Opzet inhoud en duur

De training bestaat in beginsel uit 3 dagen.

Dag 1 en 2: basistraining, artikelsgewijze behandeling van de Rijkswet op het Nederlanderschap en aanverwante regelgeving met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.

Dag 3: actualiteitendag, behandeling van relevante jurisprudentie, aankomende wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en andere actualiteiten in deze. Daarnaast is er aandacht voor de laatst verschenen WBN berichten.

U bepaalt zelf of u kiest voor de driedaagse training dan wel voor het bijwoning van de twéédaagse basistraining of uitsluitend de derde dag. Dat is dan de actualiteitendag.

Data  en tijdstip van uitvoering

Deze cursus wordt uitgevoerd op onderstaande dagen bij

Vergadercentrum Seats2meet in ‘s-Hertogenbosch op:

 • Dag 1 op 16 januari 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 2 op 23 januari 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 3 op 30 januari 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur

 Deze cursus wordt óók uitgevoerd op onderstaande dagen bij

Vergadercentrum Seats2meet in Amersfoort op:

 • Dag 1 op 19 maart 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 2 op 26 maart 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 3 op 2 april 2024 van 09.30 uur tot 16.30 uur

Docent

U maakt kennis met dé deskundige op dit gebied, de heer mr. A.A.A.P. Smeets. Louk Smeets is coördinator/beleidsmedewerker publiekszaken bij de gemeente Roermond. Als lid van de werkgroep Nationaliteit van de NVVB  is hij als geen ander in staat om deze complexe materie op een heldere en praktische wijze op U over te brengen.

Uw investering

 • De kosten voor het bijwonen van de twéédaagse basistraining bedragen € 795,00 p.p.
 • De kosten voor het bijwonen van uitsluitend de actualiteitendag bedragen € 495,00 p.p.
 • De kosten voor het bijwonen van alle 3 de cursusdagen bedragen € 995,00 p.p.

Het bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie/thee en lunch.

Aan het begin wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding training

Dat is heel eenvoudig. Meld u aan via het formulier op deze pagina of stuur een e-mailbericht naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl.

en vermeld daarin:

 • met hoeveel personen u komt, én:
 • naar welke data (of datum) én locatie uw voorkeur uitgaat.

Meld je hier aan voor de cursus