BENT U OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTUELE ONTWIKKELINGEN ???

(uitgevoerd door mr. Louk Smeets)

De ontwikkelingen binnen het Nederlandse nationaliteitsrecht volgen elkaar snel op. Ons nationaliteitsrecht is voortdurend in beweging. Onlangs is er weer een nieuwe optiecategorie bijgekomen naar aanleiding van het Tjebbes-arrest. Daarnaast is het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid inmiddels in behandeling genomen door de Tweede Kamer. De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2022 in werking getreden, waarmee er voor gemeenten een flinke taak bijkomt. Ook qua jurisprudentie is er veel nieuws te melden zoals het Tjebbes-arrest. Daarnaast verschijnt bijna maandelijks een nieuw WBN. Kunt u het nog allemaal bijhouden?

Doelgroep
Iedere medewerker van de afdeling Burgerzaken, belast met de behandeling van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het algemeen. Het is belangrijk dat u een aantal naturalisatie/optie dossiers bestudeerd en behandeld heeft.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus kan de medewerker bepalen wanneer iemand Nederlander wordt en is, wanneer het Nederlanderschap wordt verloren en weet hij hoe de wet op deze onderdelen moet worden geïnterpreteerd. De medewerker is bekend met de wettelijke bepalingen rond het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en kan de burger adviseren of in een bepaalde situatie een optieverklaring kan worden afgelegd of een naturalisatieverzoek moet worden ingediend. Bovendien weet hij begrippen zoals hoofdverblijf, toelating, inburgeringseis, bewijsnood en openbare orde toe te passen. Ook kan de medewerker een ‘weigeringsbesluit’ optie opstellen en is hij weer helemaal bij op het gebied van de actuele jurisprudentie en aanstaande wijzigingen rondom de actuele wet- en regelgeving.

Opzet inhoud en duur
De training bestaat in beginsel uit 3 dagen.
Dag 1 en 2: basistraining, artikelsgewijze behandeling van de Rijkswet op het Nederlanderschap en aanverwante regelgeving met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen inclusief de laatste WBN berichten.
Dag 3: actualiteitendag, behandeling van relevante jurisprudentie, aankomende wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en andere actualiteiten in deze.
U bepaalt zelf of u kiest voor de driedaagse training dan wel voor het bijwoning van de twéédaagse basistraining of uitsluitend de derde dag. Dat is dan de actualiteitendag.

Data en tijdstip van uitvoering
Deze cursus wordt uitgevoerd op onderstaande dagen bij Vergadercentrum Seats2meet in ‘s-Hertogenbosch op:

 • Dag 1 op 4 oktober 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 2 op 11 oktober 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 3 op 18 oktober 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur

Deze cursus wordt óók uitgevoerd op onderstaande dagen bij Vergadercentrum Seats2meet in Amersfoort op:

 • Dag 1 op 8 november 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 2 op 15 november 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Dag 3 op 22 november 2022 van 09.30 uur tot 16.30 uur

Uiteraard nemen wij alle RIVM coronamaatregelen zorgvuldig in acht.

Docent
U maakt kennis met dé deskundige op dit gebied, de heer mr. A.A.A.P. Smeets. Louk Smeets is coördinator/beleidsmedewerker publiekszaken bij de gemeente Roermond. Als lid van de werkgroep Nationaliteit van de NVVB is hij als geen ander in staat om deze complexe materie op een heldere en praktische wijze op U over te brengen.

Uw investering

 • De kosten voor het bijwonen van de twéédaagse basistraining bedragen € 770,00 p.p.
 • De kosten voor het bijwonen van uitsluitend de actualiteitendag bedragen € 445,00 p.p.
 • De kosten voor het bijwonen van alle 3 de cursusdagen bedragen € 995,00 p.p.

Het bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie/thee en lunch.
Aan het begin wordt het naslagmateriaal uitgereikt.

Aanmelding training
Dat is heel eenvoudig. Stuur een e-mailbericht naar johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl en vermeld daarin:

 • met hoeveel personen u komt, én:
 • naar welke data (of datum) én locatie uw voorkeur uitgaat.

Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via het formulier op deze pagina.

Meld je hier aan voor de cursus